Yksityinen päiväkoti Turussa

Tietoa l'Hexagonista
 • l'Hexagone - Kielikylpy lapselle

  Suomalais-ranskalainen päiväkoti keskellä Turkua

  L’Hexagone on suomalais-ranskalainen päiväkoti, joka on toiminut Turussa jo vuodesta 1985 lähtien. Toiminta-ajatuksemme perustuu sovellettuun kielikylpyyn. Leikkien, laulujen, lorujen ja muiden päivittäisten puuhien kautta sekä suomen, että ranskan kielet tulevat lapselle tutuiksi hauskalla ja luontevalla tavalla.

  Kieleen tutustuttamisen punaisena lankana toimii ajatus ”yksi kieli – yhdet kasvot”. Toisin sanoen jokainen opettaja kommunikoi aina johdonmukaisesti yhdellä ja samalla kielellä, osa suomeksi, osa ranskaksi. Näin minimoidaan kielten sekoittuminen. L’Hexagonessa tutustutaan lisäksi ranskalaiseen kulttuuriin ja opitaan arvostamaan erilaisuutta.

  Lasta kannustetaan l’Hexagonessa kasvamaan osaksi yhteiskuntaa osallistamalla heidät päiväkodin jokapäiväiseen arkeen. Annamme lasten omille ideoille tilaa toiminnan suunnittelussa. Musiikki, liikunta ja kädentaidot ovat olennainen osa jokaviikkoista toimintaa. Lisäksi tehdään tutustumiskäyntejä pikkuväelle sopiviin taidenäyttelyihin, elokuviin, teatteriesityksiin ja muihin kulttuuritapahtumiin.

  Valtaosa lapsista tulee l’Hexagoneen tavallisista suomalaisista perheistä. Lapsen tai muun perheen ei siis tarvitse osata ranskaa tai muita vieraita kieliä.

  Päiväkotimme tarjoaa lapsellesi virikkeellistä, opettavaista ja turvallista päivähoitopaikkaa sopivan kokoisissa ryhmissä, joissa lapsi ehditään huomioimaan yksilönä. Jos olet etsimässä päivähoitopaikkaa joko nyt tai lähitulevaisuudessa, ota yhteyttä ja poikkea luoksemme tutustumiskäynnille!

  Tule tutustumiskäynnille!

  Soita tai laita viestiä ja sovitaan tapaaminen
 • Päivähoito l'Hexagonissa

  jo vuodesta 1985 päivähoitoa

  L’Hexagonessa lapset on jaettu iän perusteella neljään ryhmään: kolme-, neljä- ja viisivuotiaisiin sekä esikoulua käyviin kuusivuotiaisiin.

  Jokaisella ryhmällä on sekä suomen- että ranskankielinen opettaja. Ranskaa systemaattisesti puhuva opettaja tutustuttaa lapset kielen ohella maan kulttuuriin esimerkiksi ranskalaisten juhlien ja päivittäisen tapakasvatuksen avulla.

  Omat opettajat ja pienet ryhmäkoot varmistavat, että opettajilla on aikaa kuunnella lapsia ja huomioida yksilöllisiä tarpeita.

  Suurimman osan päivästä lapset viettävät ikäryhmänsä parissa omissa viihtyisissä luokissaan. Lisäksi ahkerassa käytössä ovat yhteinen liikuntasali ja kirjastotila sekä viihtyisä koti- ja toimistoleikkipaikka.

  Toimintamme on lapsilähtöistä, johon sisällytetään esimerkiksi matemaattisten, luonnontieteellisten ja eettisten asioiden hahmottamista. Lisäksi tavoitteena on hyvien tapojen vahvistaminen, toisten ihmisten arvostaminen ja lapsen itsenäisyyden asteittainen lisääminen. Noudatamme toiminnassamme Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

  Päiväkodissamme on mahdollisuus ainoastaan kokopäivähoitoon. Poikkeuksena on esiopetus, jonka lisäksi meille on mahdollista hakea täydentävään päivähoitoon.

  Perheen maksama osuus kokopäivähoidosta Turun kaupungin palvelusetelillä on enimmillään 290€ / kk, palveluseteli on tulosidonnainen. Esiopetusta täydentävän päivähoidon hinta on enimmillään 183,95€ / kk. Päiväkoti on auki koko kesän ja hoitomaksu peritään myös kesäkuukausilta.

  Ota yhteyttä ja kysy vapaita tai vapautuvia päivähoitopaikkoja!

  Päivähoitohakemuksen voit tulostaa tästä (Adobe Reader)

  Päivähoitopaikan irtisanominen tapahtuu toimittamalla irtisanomislomake päiväkodille irtisanomiskuukautta edeltävän kalenterikuukauden viimeiseen päivään mennessä. Irtisanomislomakkeen voit tulostaa tästä.

   

  Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

  Omavalvontasuunnitelma

  Tietosuojaseloste

 • Esikoulu

  L’Hexagonessa lapsella on mahdollisuus myös tasokkaaseen, maksuttomaan esiopetukseen. Turun kaupungin ostopalveluna toteutettavan esiopetuksen tavoitteena on toiminnallisten ja leikinomaisten tehtävien kautta kehittää lapsen oppimistaitoja, vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja harjoitella yhteiselämän pelisääntöjä. Lisäksi tutustutaan eri taidemuotoihin ja kulttuureihin sekä herätetään kiinnostusta luontoon ja opitaan jäsentämään ympäristöä.

  Esiopetuksen sisältöalueet:

  • Kieli- ja vuorovaikutus

  • Matematiikka

  • Etiikka ja elämänkatsomus

  • Ympäristö ja luonnontieto

  • Terveys

  • Fyysinen ja motorinen kehitys

  • Taide ja kulttuuri

   

  L’Hexagonessa opittujen valmiuksien jälkeen lapsi voi hakea Vähä-Heikkilän koulun ranskankieliselle luokalle jatkamaan kielitaitonsa kehittämistä muiden kouluopintojen ohessa.

   

   

  Esiopetussuunnitelma

 • Päiväkodin hallinto

  Kaikki vanhemmat ovat automaattisesti kannatusyhdistyksen jäseniä

  Päiväkotia ylläpitää Lastentarha L’Hexagonen Kannatusyhdistys ry. Kaikki vanhemmat ovat automaattisesti kannatusyhdistyksen jäseniä ja siten mukana vaikuttamassa päiväkodin toimintaan. Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu on 40 € vuodessa, mikä peritään normaalisti elokuun päivähoitomaksun yhteydessä.

  Kannatusyhdistyksen hallitus muodostuu vanhemmista, henkilökunnasta ja ranskan kielen asiantuntijoista. Nykyiseen hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

  Hallituksen puheenjohtaja: Hanna Tarvainen

  Hallituksen jäsenet: Markus Pesonen, Riitta Sjöblom, Hanna Tarvainen, Karita Leino,

 • Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaamme!

  osoitteessa Linnankatu 64, Turku